مُحَلّی

مُحَلّی یعنی شیرین کننده؛ نامنتظر خوشی و فاعل زندگی خویش‌...

آخرین مطالب

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۹ ثبت شده است

شاید اگر حوصله بیش‌تری می‌داشتم، اگر انگیزه و رغبتی در من مانده بود، مفصل‌تر می‌نوشتم که بماند یادگار روزهای بعدی‌ام.

ولی حالا عجالتاً اگر وقت داشتید و حوصله‌تان می‌کشید، به این موضوع هم نیم‌نگاهی داشته باشید که بیست‌ویک آن‌ها چقدر به هشتادوهشت ما دور و نزدیک است! حرف‌ها و گفتنی‌های جالبی دارد. جالب، تلخ، گزنده، ترسناک و تاریک. 

محمدعلی ‌‌
۰۱ بهمن ۹۹ ، ۲۱:۱۹ ۴ نظر